Cart:

0 item(s) - 0,00 kr
You have no items in your shopping cart.

0

Vanliga frågor

På den här sidan hittar du mycket information om allt som har att göra med paintballspel. Vi lägger till frågor som vi fått per e-post och svaren på dem på våra sidor, så att du så lätt som möjligt ska hitta svar på dina frågor.

Om du inte hittar svaret på dina frågor, tveka inte att kontakta oss: kundservice@sissos.com eller +358 9 6899 8989. Svar som gäller produkter, garanti och service hittar du också på sidan om produktstöd.

1. Hur mycket kulor går det åt under ett hyrt spel?

S: Åtgången beror väldigt mycket på spelaren och på hurdan terräng man spelar på. Det lönar sig vanligtvis att reservera kring 300–500 kulor per spelare för ett spel på några timmar. Medeltalet ligger på cirka 250 kulor per aktiv timme spel.

2. Var kan/får man spela paintball?

S: Man behöver alltid markägarens tillåtelse. Ett skogsområde på cirka 100x100 meter räcker för en grupp på tio spelare. Sissos har ett eget spelområde i Kånala vid gränsen av Helsingfors och Esbo, Sissos Arena, där det arrangeras styrda spel och öppna spel (se öppet spel) som vem som helst kan delta i. I huvudstadsregionen finns ett spelområde som Sissos' hyreskunder kan använda.

3. Jag är intresserad av paintball, hur kan jag börja spela?

Du kan börja spela genom att hyra utrustning från en paintballbutik i din hemkommun. Bland annat Sissos hyr ut paintballutrustning, se länken uthyrning. Man kan också bekanta sig med paintball vid de öppna spelevenemangen som ordnas på Sissos Arena (se Sissos Arena) eller genom att ta kontakt med ett paintball-lag, en sammanslutning eller en spelgrupp i din egen hemkommun. Kontaktuppgifter hittar du här: www.paintball.se

4. Hur gammal måste man vara för att få spela paintball?

Vi säljer och hyr ut vapen åt alla som är över 18 år gamla. Det finns ingen åldersgräns för att få köpa övrig utrustning. Evenemang kan också ha yngre deltagare, dock i så fall under föräldrarnas uppsikt. Den rekommenderade åldersgränsen för att delta i ett spel är 13 år. För 8–12-åringar rekommenderar vi Splatmastervapen, som har lägre kaliber och slagkraft och som fungerar med fjäder.

5. Går kulornas färg bort i tvätten?

Ja. Kulorna är vattenlösliga och färgen går bort i tvätten. Det lönar sig att torka bort de största färgfläckarna förrän man tvättar kläderna. Det är bäst att tvätta speldräkten så snabbt som möjligt efter speldagen, så att inte färgen hinner torka på kläderna. Vita eller ljusa kläder kan få en fläck som påminner om en fettfläck även efter tvätt, så det lönar sig att välja en speldräkt med mörka färger. Tvätta dräkten i 60 grader, om möjligt.

6. Öppet spel? Var kan jag spela om jag inte har vänner som håller på med paintball?

Sommartid ordnar Sissos öppna spelevenemang ungefär en gång i månaden på Sissos Arena, där vem som helst kan delta med egen utrustning eller genom att hyra utrustning på plats och ställe. Evenemangen ordnar luftservice för dem som använder egna vapen, samt försäljning av extrakulor. Vid öppna spelevenemang går man igenom reglerna och spelformen före spelet. Domarna finns på planen under varje spel. I allmänhet deltar både erfarna spelare och nybörjare i spelen. Med andra ord passar du säkert in.

I inomhushallen Paintball Bunkkeri ordnas öppna Walk in-spel vintertid, då vem som helst kan delta. Du får låna den utrustning du behöver på plats och ställe.

7. Vad är skillnaden på tryckluft och koldioxid?

Bägge drivmedlen har sina goda och dåliga sidor. Temperaturskillnader har inte samma inverkan på tryckluft som det har på koldioxid. Koldioxid är flytande i behållaren och förgasas då det går in i vapnet. Då temperaturen stiger förgasas koldioxiden snabbare, och trycket stiger snabbare. Tryckluft reagerar inte på att temperaturen stiger på samma vis.

Tryckluftsflaskor är lättare att fylla på mellan spelen och behöver inte nödvändigtvis ens lösgöras från vapnet under påfyllningen. En koldioxidflaska måste alltid lösgöras från vapnet och eventuellt också kylas ner före den fylls på.

Anskaffningskostnaderna för en koldioxidflaska är märkbart lägre än för en flaska med tryckluft. En flaska med koldioxid kostar cirka 30–50 euro. En flaska med tryckluft kostar cirka 80–300 euro beroende på flaskans material och påfyllningstryck.

Alla paintballvapen fungerar inte med koldioxid. I allmänhet fungerar de billigare paintballvapnen både med koldioxid och tryckluft medan de dyrare enbart fungerar med tryckluft.

8. Var får jag mer information om paintballspel?

Den yrkesskickliga personalen vid Sissos ger gärna råd i alla ärenden som gäller paintballspel, ta kontakt per telefon, e-post eller kom och besök vår butik i Kvarnbäcken i Helsingfors. På Sissos' webbplats finns det också omfattande information om paintballspel. På de finska diskussionsforumen paintball.fi och splatweb.net kan man också bekanta sig med allt som har att göra med paintball.

9. Hurdan utrustning behöver man för att kunna spela?

Minimiutrustningen är ett vapen (en markör), en flaska med drivmedel (koldioxid eller tryckluft), ett magasin och den viktigaste delen av skyddsutrustningen, masken, samt kläder som täcker huden. Vi rekommenderar också att man använder halsskydd, handskar, knä- och armbågsskydd samt skor som stöder vristerna. Nybörjarpaketen kostar från cirka hundra euro och uppåt.

10. Hurdan mask lönar det sig att köpa?

I den utsträckning det är möjligt lönar det sig att prova olika masker förrän man köper en. Masken är den viktigaste delen av skyddsutrustningen, och man har den på sig under hela spelet, så det lönar sig att sätta pengar på den. I vår butik kan man prova nästan alla de masker som vi säljer. Dyrare masker har ofta dubbla linser, vilket förhindrar att masken ångar igen, eller en specialbehandlad lins, vilket också minskar risken för kondensering.

11. Varför har mitt paintballvapen mycket mindre effekt än andra spelares vapen? Hur mäter man utgångshastigheten? Kronografering?

Alla har väl mätt utgångshastigheten på sina vapen?

Utgångshastigheten för paintballvapen (markörer) bör justeras till max 300 fot per sekund (300 fps/s), det vill säga cirka 95 meter per sekund. Utgångshastigheten kan mätas med en radar som är designad just för detta, en så kallad kronograf. Det finns handhållna kronografer (cirka 100–140 euro) och sådana som står på en plan yta (cirka 400 euro). Temperaturen, kulans storlek och modellen på markören påverkar allihopa utgångshastigheten, som alltså kan variera ordentligt under speldagen, även om man inte själv justerar utgångshastigheten alls. Alla markörmodeller som säljs idag går att ställa in så att utgångshastigheten är säker.

Maskerna är designade för att skydda mot träffar som har en hastighet på 300 fps, skyddseffekten försvagas om du ställer in din markör så att den skjuter hårdare än tillåtet. Säkerhet är viktigt för oss och borde vara det också för dig, så kontrollera markörens utgångshastighet före varje spel. I markörens bruksanvisning står det hur man justerar utgångshastigheten.

12. Var kan man fylla på gasflaskor (koldioxidflaskor) och vad kostar det?

Gasflaskorna som Sissos säljer är EU-godkända och de fylls på av paintballföretag och paintballföreningar samt många platser som fyller på brandsläckare. Att fylla på en gasflaska kostar från några euro till tio euro.

- I Sissos' butiker i Esbo finns påfyllningstjänster för gasflaskor.

13. Var kan man fylla på tryckluftflaskor?

- Tryckluftflaskorna som Sissos säljer är EU-godkända och fylls på av många paintballföretag. Att fylla på en tryckluftflaska kostar från några euro till tio euro.

Butiken i Esbo har en påfyllningstjänst för tryckluft. Vi fyller på såväl små luftflaskor som dykarflaskor. Butiken i Helsingfors erbjuder gratis påfyllning av en tryckluftflaska då du köper en låda med kulor.

Du kan också själv fylla på tryckluftflaskan från en dykarflaska med hjälp av en påfyllnadsanordning. Kostnaden för en påfyllnadsanordning är cirka 60 euro och uppåt. Dykarflaskor fylls på av dykarklubbar, brandverk samt vissa paintballföretag och paintballföreningar. Att fylla på en dykarflaska kostar 5–50 euro.

14. Får man rabatt om man köper lite mer i taget?

Vi ger rabatt på inköp på mer än tio vapenpaket i taget. Våra färdiga vapenpaket är mycket förmånliga, märkbart billigare än våra detaljförsäljningspriser. Våra priser är även i övrigt mycket konkurrenskraftiga jämfört med andra finska paintballföretag eller europeiska webbutiker. Våra stora inköpsvolymer gör det möjligt för oss att erbjuda förmånliga återförsäljningspriser.

15. Hur länge håller kulorna, och var ska man förvara dem?

- Färgkulorna hårdnar med tiden. Vi rekommenderar att man använder kulorna senast inom ett år. Kulor som är över ett år gamla lönar det sig att först provskjuta på en måltavla för att se hur lätt de går sönder. Kulorna bör förvaras i en jämn rumstemperatur mellan 18 och 22 plusgrader i skydd från solljus. Öppnade påsar bör förseglas tätt med tejp för den tid de ska förvaras.

De kulor vi säljer kommer i temperaturreglerade containrar direkt från fabriken, så vi erbjuder alltid våra kunder färska kulor.

16. Vilket paket rekommenderar ni? Vilket paket från samma prisklass är bättre, X eller Y?

På vår webbplats finns det färdiga favoritpaket till förmånliga priser. Åsikterna om vilket vapen som är det bästa inom respektive prisklass är antagligen lika många som det finns användare.

17. Fungerar elvapen med batteri, som softairvapen?

Nej. I paintballvapen är det bara avlossningsmekanismen som fungerar med el. För att ladda och skjuta iväg kulorna används ett drivmedel (koldioxid eller tryckluft).

18. På vilka sätt skiljer sig paintballvapnen i hur de fungerar: pistol, pumpvapen, halvautomatiska, helautomatiska, elvapen?

Paintballpistoler fungerar precis som de låter, som pistoler. De har oftast ett litet integrerat magasin som rymmer cirka 8–12 kulor. Pistoler fungerar oftast med små 12-grams koldioxidkapslar som skjuter cirka 10–30 kulor per kapsel.

Pumppaintballvapen fungerar enligt sitt namn med en pumpmekanism som är bekant från hagelbössan. För varje skott måste paintballvapnet laddas med hjälp av fästet på pipan. Pumpvapnen har förlorat sin plats på marknaden i och med att de halvautomatiska markörerna blivit märkbart billigare de senaste tio åren.

Semi-, det vill säga halvautomatmarkörer fungerar också precis som de låter, de avlossar ett skott varenda gång man trycker på avtryckaren. Man behöver alltså inte göra något mellan skotten, utan vapnen sköter laddningen mellan skotten automatiskt.

Elektroniska paintballvapen fungerar också elektroniskt på olika sätt. Antingen är det bara avtryckarens maskineri som drivs med el, såsom till exempel Tippmanns elmarkörer, eller så finns det en solenoid i vapnet som fungerar med el, och som styr gasen och avlossningsmekanismen. De flesta elektroniska vapen har också möjligheten att justera olika eldgivningsinställningar. Med en avfyrning kan vapnet till exempel avlossa tre skott.

En helautomatmarkör är naturligtvis helautomatisk, och avlossar serieeld. De flesta elektroniska vapen går också att ställa in så att de är helautomatiska.

19. Vad är skillnaden på en nålventil och en on/off-ventil?

En off-ventil är som en kran som man kan öppna och stänga.

En nålventil motsvarar en ventil på ett bildäck, den öppnas då man trycker på ventilen. Vapnen har en tapp för nålventilen, och den gör att ventilen öppnas då flaskan skruvas på plats på vapnet.

20. Leveranskostnaderna beror på vikten, hur mycket väger utrustningen?

Färgkulorna väger cirka åtta kilo per låda (2000 st). Ett vapenpaket (markör, mask, flaska, magasin) väger runt fem kilo.

21. Behöver jag något annat än en påfyllnadsanordning för att kunna fylla på koldioxidflaskor?

Ja, det gör du. Till exempel en 30 kilos påfyllningsflaska med stigrör. Du kan hyra flaskan till exempel från Aga eller Woikoski.

22. Skillnaden på 200 bar och 300 bar? Vad är skillnaden på en flaska med 200 bar och en med 300 bar?

I en flaska med 300 bar ryms 300 bar luft, det vill säga 4500 psi, medan en 200 bars flaska endast rymmer 200 bar luft. Flaskorna kan ha samma storlek, men en flaska med 300 bar rymmer mera luft eftersom den klarar av ett högre tryck.

Om du bara spelar lite eller inte behöver så mycket luft per omgång lönar det sig att välja en flaska med 200 bar. Om du behöver mer luft per omgång lönar det sig att välja en flaska med 300 bar, eftersom man kommer längre med en sådan flaska.

Med en 0,8 liters flaska med 200 bar skjuter man cirka 400–500 skott med ett vapen av modellen Tippmann 98 Custom. Med en 0,8 liters flaska med 300 bar skjuter man cirka 700–900 skott med samma vapen. Det finns många faktorer som spelar in i antalet avlossningar, och antalet är riktgivande. Vissa paintballvapen förbrukar mera luft, andra märkbart mindre.

23. Tävlar man inom paintball?

Ja. I Finland spelar man paintball i SM-ligan samt i division 1, 2 och 3. Dessutom har Metsä-liiga ordnats de senaste åren, där man precis som namnet säger spelar på skogsplaner.

Det finska grenförbundet är ett av de äldsta i Europa, och SM-ligan som förbundet ordnar är den första tävlingsserien i Europa, och den är fortfarande aktiv. Mer information om förbundet och om spel på serienivå samt om tävlingsregler hittar du på Suomen Paintball-liitto:s webbplats.

24. Kan man använda koldioxid i en luftflaska?

Nej. Tryckluftsflaskor är designade endast och enbart för tryckluft. I planeringen av flaskan har man inte tagit med koldioxidens temperaturförändringar i beräkning. Att använda koldioxid i en tryckluftsflaska kan vara livsfarligt.

25. Kan man använda tryckluft i en koldioxidflaska?

Nej. Koldioxidflaskor är designade endast och enbart för koldioxid. I planeringen av flaskan har man inte testat eller tagit med det tryck som högtrycksluft kräver i beräkning. Att använda högtrycksluft i en koldioxidflaska kan vara livsfarligt.

26. Mitt paintballvapen borde föras på service, vad ska jag göra?

Produkterna som vi säljer har sex månaders garanti Garantin täcker skador som beror på material- och produktionsfel. Garantin täcker inte delar som nöts upp, såsom tätningar, skruvar, skyddsplåtar, linser m.m. Garantin gäller inte heller tryckutsatta delar som läcker. Garantin täcker inte skador som beror på bristfälligt underhåll eller dåligt rengjorda produkter. Garantin ersätter inte öppnande av skruvar som rostat fast.

En granskning kostar 15 euro om inte servicen faller under garantin. För arbete som inte faller under garantin debiterar vi 61 euro/timme + reservdelar.

Ta alltid kontakt med oss först då det kommer till ärenden som gäller garantiservice. Vid eventuell garantiservice kan du skicka produkten till oss som kundretur, så behöver du inte betala några extra kostnader för returneringen. Ring vår butik så ger vi dig postens kod för kundretur. Skriv ut blanketten för kundretur från vår webbplats och bifoga den med försändelsen.

27. Är paintball säkert?

Paintball är en säker hobbygren så länge man använder sunt bondförnuft och den viktigaste skyddsutrustningen, det vill säga en mask som har testats och planerats för att utstå den belastning grenen kräver. Enligt viss statistik sker det inom denna gren lika mycket olyckor som inom golf, och även då handlar det oftast om en stukad vrist eller liknande. Vissa spelare använder också annan skyddsutrustning såsom knä- och armbågsskydd samt underlivsskydd. Bröstpansar är mycket populära särskilt bland yngre spelare.