Cart:

0 item(s) - 0,00 kr
You have no items in your shopping cart.

0

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning

LAGSTADGAD REGISTERBESKRIVNING

Personuppgiftslagen (523/99) § 10
Datum för upprättande 1 juli 2008.
Uppdaterad 23 mars 2016 (Webbkakor/Cookies). Uppdaterad 11 november 2015 (uppgifter om kontaktpersonen för registerärenden). Uppdaterad 26 oktober 2012 (Uppdatering av företagets namn- och adressuppgifter samt uppgiftsskällor, skydd och utlämning av uppgifter).

Registeransvarig
Paintball Sissos Oy
Läntinen teollisuuskatu 26
02920 Esbo

Registrets namn
Paintball Sissos Oy:s kundregister

Syftet med registret
Personuppgifter som sparats används för att sköta kundförhållandet och kontakt med kunden, för marknadsföringssyften samt för övriga syften som gäller kundförhållandet.

Uppgifter i registret
Personens för- och efternamn, faktureringsadress, leveransadress, postnummer, postort, e-postadress, telefonnummer och lösenord till webbutiken samt övriga uppgifter som behövs för att kunna sköta kundförhållandet.

Webbkakor (cookies)

Den här webbplatsen (Paintballsissos.fi) kan använda sig av så kallade webbkakor ("cookies") för att följa upp användningen av tjänsten, producera riktad reklam, och mäta effekten av reklamen. Kundens erfarenhet av webbutiken förbättras om denne godkänner att webbkakor används. Dessutom kan information som samlas in med hjälp av webbkakor (om användarens e-postadress förmedlas i webbkakan) överlämnas för attanvändas i Sissos' direkta marknadsföring, förutsatt att personen separat har gett ett ikraftvarande lov till detta. En webbkaka är en kort textfil som webbservern sparar på användarens hårddisk. Med hjälp av webbkakor kan serviceproducenten utveckla sina tjänster för att göra dem ännu mera kundvänliga och erbjuda sina kunder riktade produkterbjudanden, rekommendationer och förmåner. Användarens webbläsare godkänner sannolikt webbkakor automatiskt, men användaren kan också förhindra detta genom inställningarna i den egna webbläsare eller genom att avlägsna webbkakorna från sin webbläsare efter att ha använt tjänsten. Mer information om webbläsarspecifika bruksanvisningar får du från webbläsarens tillverkare. Tjänsterna som ingår i webbtjänsten kan dock förutsätta att webbkakor godkänns för att tjänsterna ska fungera.

Webbkakor kan användas till bland annat följande:

- För att spara inköpskorgen inför nästa besök
- För att komma ihåg användarens inloggningsuppgifter mellan besök
- För att spara användaridentifikationen och göra inloggningen snabbare
- För att fylla i blankettinformation på förhand
- För att följa upp längden och processen hos användarens besök och beteende på webbplatsen (analytik)
- För att rikta reklam

Uppgiftskällor
Kunden matar själv in uppgifterna i nätterminalen, eller så fyller personalen vid Sissos i dem. Sissos kan också uppdatera uppgifterna från befolkningsdatasystemet, från systemet för Suomen Asiakastieto (sv. Finlands kundinformation), handelsregistret eller ett motsvarande offentligt eller privat system.

Kontaktpersonen som sköter registerärenden
Jesper Raevaara
E-post: jesper.raevaara@sissos.com
Telefon: +358 44 5155054.

Utlämnande av uppgifter
Sissos lämnar inte ut uppgifter i kundregistret till tredje parter. Endast kunden och personalen vid Sissos har tillgång till uppgifterna i registret. På grund av det tekniska förverkligandet kan en del av uppgifterna fysiskt ligga på en underleverantörs server eller maskinvara, varvid uppgifterna behandlas via en teknisk förbindelse. Personuppgifterna förs inte utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om inte detta krävs för att tjänsten ska kunna förverkligas tekniskt.

Skydd av uppgifterna
Uppgifterna sparas i databaser som är skyddade med en brandmur och med lösenord. Databaserna och deras säkerhetskopior förvaras i låsta och bevakade lokaler.

Förbudsrätt
En person som finns inkluderad i registret har rätt att förbjuda den registeransvariga från att använda uppgifter som berör denne för direkt marknadsföring, avståndsförsäljning och andra typer av direkt marknadsföring samt för marknads- och opinionsundersökningar. Förbudet ska göras skriftligen och riktas till den registeransvariga.

Den registrerades rätt till insyn
Den registrerade har rätt att granska de uppgifter om hen som sparats i registret och få kopior av dem. En granskningsbegäran ska göras skriftligen och framföras till den registeransvarige.

Rättelse av en uppgift
Den registeransvarige kan på eget initiativ eller på yrkande av den registrerade rätta, utplåna eller komplettera en personuppgift som ingår i ett personregister och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad. Den registrerade bör kontakta den registeransvarige för att rätta uppgifterna.