Fillnipple pullon kyljessä

På tryckluftsflaskornas regulator finns en "fillnipple" där man fyller på luft via. Man får enbart fylla på luft via den.

Bilden visar var den sitter på sidan av flaskan.

Öppning av Fillnipple:
1. Kontrollera att tanken är tom. Kontrollera att mätaren visar 0.

Tryck med nåt föremål pin ventilen ner, då ska det ej komma ut luft.

Ta isär vid sidan av flaskan högtryckssäkerhetskivan med hjälp av skiftnyckel eller beroende på regulatorn 4,5k , 5 K eller 7,5K nyckeln

2.Skruva lossfillnipplen isär från regulatorn.

Täyttönipassa on sisällä takaiskuventtiili. Venttiili päästää ilmaa pulloon ja pullossa oleva paine sulkee venttiilin. Venttiilissä on tiivisterengas, mikä kuluu käytössä. Myös lika voi auheuttaa venttiilin vuotamisen. Mikäli pulloon päästetään täyttöpullosta ilmaa liian kovalla paineella, voi täyttönipan sisällä oleva o-rengas pulpahtaa pois paikoiltaan ja täyttönippaa alkaa vuotamaan.

Fill nipplen sisäosat kuva

Täyttönippoja on erilaisia. Jos asennat vanhan täyttönipan tilalle uuden, varmista että nippa on samanlainen tai vastaava kuin edellinen. Eroja on täyttönipan kierteissä (on olemassa ainakin kolme erilaista kierrettä) sekä täyttönipan sisäosissa. Vaikka kierre olisikin oikea, niin täyttönippa ei silti välttämättä sovi pulloon, koska täyttönippojen sisäosa ja regun malli vaikuttaa nipan toimintaan. Jos et ole varma nipan sopivuudesta reguusi, niin kysy meiltä neuvoa.

Mikäli nippa vuotaa, niin yleensä nipan sisällä olevan metallitapin ympärillä oleva o-rengas (koko yleensä 006 NBR 90 tai 006 NBR 70) on vaurioitunut. Vaihda o-rengas, rasvaa o-rengas kevyesti SLEEK-rasvalla (älä käytä muita rasvoja, öljypohjainen rasva voi aiheuttaa räjähdysvaaran) laita metalli tappi takaisin, laita kierteeseen kierreteippiä ja ruuvaa nippa takaisin paikoilleen. Testaa nipan toimivuus täyttämällä pullo hitaasta n. 300-500 psi asti. Poista pullo täyttölaitteesta ja tarvista että nippa ei vuoda.