Cart:

0 item(s) - 0,00 kr
You have no items in your shopping cart.

0

Paintball Sissos Oy:s avtalsvillkor

Detta är en översättning av de finska avtalsvillkoren. I första hand tillämpas de ursprungliga, finskspråkiga avtalsvillkåren.


Paintball Sissos Oy:s avtalsvillkor

Dessa avtalsvillkor tillämpas på handel mellan Paintball Sissos Oy och dess kunder.

I avtalsvillkoren använder Paintball Sissos Oy namnet Sissos.

1. Allmänna avtalsvillkor

Sissos säljer produkter och tjänster till privatpersoner som fyllt 18 år (den senare benämns härefter konsument eller kund). Sissos säljer även produkter och tjänster till personer under 18 år med förmyndares godkännande. Produkter och tjänster säljs till företag och sammanslutningar (härefter företagskunden) enligt specialvillkoren för företagskunder (se avsnitt 7).

Sissos förbehåller sig rätten att göra ändringar i avtalsvillkoren utan förhandsbesked. Avtalsvillkoren gäller i sådan form som de hade då avtalet ingicks. Vid nya beställningar tillämpas alltid de avtalsvillkor som gäller för stunden, och som hittas på Sissos' webbplats på adressen www.paintballsissos.fi/sopimusehdot.

Kundregistret som Sissos förvaltar är konfidentiellt. Informationen ges inte vidare till andra än dem som nämnds i detta avtal. Registerbeskrivningen hittar du här: www.paintballsissos.fi/rekisteriseloste

I sin verksamhet följer Sissos de lagar som gäller för konsumentköp och distansförsäljning i Finland. Sisso följer också andra lagar som påverkar verksamheten.

Då du beställer något från vår webbutik förbinder du dig att följa de lagstadgade villkoren för distansförsäljning.

2. Priset, produkter och erbjudanden

Fraktpriser i Finland:
Paket på under 30 kg 7,95 euro och paket över 30 kg 20 euro (i priserna ingår 24 procent moms).

Leverans hem eller till arbetsplatsen + 5 euro
Postförskott + 5 euro
Matkahuoltos efterkrav + 5 euro

Vissa produkter som är extra tunga eller stora får extra expeditionsavgifter på 10–100 euro. Detta finns nämnt i produktinformationen. Om informationen om detta saknas syns de extra utgifterna i inköpskorgen i leveranskostnadernas slutsumma. Den stora insamlingsmaskinen för kulor Ammo-up är ett exempel på en sådan produkt.

Du hittar mer information om Sissos' leveransmetoder på www.paintballsissos.fi/toimitustavat.

Leveranskostnaderna varierar beroende på leveransmetoden och på produktens vikt eller volymvikt, beroende på vilken som är större. Priserna finns tillgängliga i webbutiken i samband med beställningen.

Priserna i webbutiken, i prislistorna och för erbjudanden är i kraft tills vidare om inget annat nämns. Vi förbehåller oss rättigheten att ändra priserna. Oförväntade förändringar i till exempel bränslepriser eller valutakurser kan påverka priserna.

Sissos ansvarar inte för den information som finns på webbplatserna för de som tillverkar de produkter som Sissos säljer.

Sissos säljer produkter avsedda för professionellt bruk också till konsumenter, men produkterna levereras enligt villkoren för företagsköp (se avsnitt 7). Montering, ibruktagande och användning av produkterna kräver yrkeskompetens inom den egna branschen. Sådana produkter är till exempel påfyllningsanläggningar för koldioxid och tryckluft samt tryckluftskompressorer och högtryckskomponenter.

Skriftliga erbjudanden som Sissos ger är i kraft den tid som meddelats i erbjudandet. Om inte annat nämns är ett skriftligt erbjudande i kraft trettio (30) dagar från det datum då erbjudandet getts. Ett muntligt erbjudande är endast i kraft i den situation där erbjudandet ges, om inte annat nämns. Erbjudanden gäller endast sådana produkter som finns i lager, om inte annat nämns skriftligt. Sissos förbehåller sig rättigheten att ändra priserna och leveranstiderna i sina erbjudanden om det anses nödvändigt av oberoende orsaker (till exempel ändringar i valutakurserna eller höjningar i fraktföretagens bränslepriser).

3. Beställning, leverans och betalning

Man kan göra beställningar via Sissos' webbutik, e-post, telefon eller i själva butiken. Ett bindande köpeavtal träder i kraft då beställningen registreras i Sissos' system eller då kunden gör en beställning per telefon eller i själva butiken.

Om en beställd produkt inte finns tillgänglig försöker Sissos kontakta kunden så snabbt som möjligt efter att felet uppdagats. Sissos förbehåller sig rättigheten att byta ut den beställda produkten mot en motsvarande eller bättre produkt utan att meddela kunden detta.

Om en produkt är slutsåld kan kunden i samband med beställningen be att produkten leveraras senare. I sådana fall förbinder sig kunden att betala för bägge försändelsers leveranskostnader. Om kunden får en beställning utan leveranskostnader (till exempel vid stora beställningar eller tack vare ett frakterbjudande) så gäller den kostnadsfria leveransen dock inte eventuella uppdelade leveranser.

Leveranstiden för beställningar från Sissos är i allmänhet 1–4 vardagar. Sissos strävar efter att kontakta kunden i de fall leveranstiderna är längre. Sissos förbehåller sig rättigheten att leverera produkterna till kunden på det sätt som anses bäst lämpat. Bland annat pris, försändelsens vikt, storlek eller speciella krav på hantering under leveransen kan påverka valet av leveranssätt.

Inköpskorgens i webbutiken tar automatiskt i beaktande leveranserbjudanden vid beställningar (till exempel avgiftsfria leveranser för större beställningar). Den avgiftsfria leveransen inkluderar inte den extra avgift som vissa betalningssätt kräver.

Sissos förbehåller sig rättigheten att granska kundens kredituppgifter före köpet och avslå en eventuell begäran om kredit. Vid bedömningen av kundens kreditgivning används registren hos Suomen Asiakastieto Oy och Paintball Sissos Oy. Om betalningen är försenad har Sissos i enlighet med räntelagen rätt att ta ut en förseningsavgift på fem euro för betalningspåminnelsen.

3.1. Betalningssätt

Nätbanksbetalningar och kreditkort

Betaltjänstleverantör

Betaltjänstleverantören och förmedlaren av betaltjänst är Paytrail Oyj (2122839-7) i samarbete med de finska bankerna och kreditinstituten. Paytrail Oyj ser på kontoutdraget eller genom en kortfaktura att en betalning skett till mottagaren och förmedlar betalningen till köpmannen. I reklamationsfall ber vi att man i första hand kontaktar produktleverantören.

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefonnummer: 0207 181 83

Klarnafaktura – 14 dagar räntefri betalningstid

Kunder som är myndig kan beställa produkter mot faktura. Då din beställning har leverarats får du en faktura via e-post med 14 dagars räntefri betalningstid.

Du kan inte beställa produkter mot faktura då du gör en beställning för någon annans räkning eller då du i övrigt
uppger en leveransadress som inte är densamma som den som finns i befolkningsregistret.

Då du väljer faktura som betalningsmetod granskar Klarna dina kredit- och adressuppgifter. Faktureringstillägget är 2,95 euro.

Läs mer om betalning på faktura.

Också företag kan göra beställning på faktura med Klarna. Krediten som Klarna beviljar företag är max 500 euro.

Klarnakonto – Delbetalning

Du kan betala din beställning i delar genom att använda betalningssättet Klarna delbetalning. Då du betalar med Klarna delbetalning öppnar Klarna Oy automatiskt ett konto åt dig i samband med den första beställningen.

Du kan betala av kontots slutsumma i månadsrater som du själv väljer, dock minst med ett belopp på 9 euro per månad eller 1/24 av fakturans slutsumma, beroende på vilken av dem som är större. Du kan också alltid välja att betala hela summan på en gång.

Alla inköp som du gör med Klarna delbetalning går automatiskt in på ett konto, och du får en månatlig faktura, också då du använder dig av Klarna delbetalning för att uträtta ärenden i andra webbutiker. Du får alltså bara en faktura per månad, där det oavsett antalet beställningar bara finns ett faktureringstillägg. Då du har betalat slutsumman för hela fakturan stängs kontot automatiskt.

Delbetalningsalternativens utgifter:

Betalningstid Årsränta Öppningsavgift Faktureringsavgift
3 mån 0% 9,90€ 0,95€
6 mån 0% 19€ 0,95€
12 mån 0% 29€ 0,95€
24 mån 9,95% 29€ 0,95€
36 mån 9,95% 29€ 0,95€
Konto 22% 0€ 0,95€

Då du betalar via Klarna blir du i inköpskorgen ombedd att uppge din personbeteckning samt den adress som du meddelat befolkningsregistret. Du får en beställningsbekräftelse per e-post då Klarna godkänt din kreditansökan. Då du betalar med Klarna delbetalning för första gången skickas det ett kontoavtal till dig per post som du ska skriva under och skicka till Klarna Oy.

Kom ihåg att läsa de allmänna kontovillkoren på Klarnas sidor noggrannt.

Du får numera svar på frågor som gäller fakturering också genom att använda Klaras elektroniska
kundbetjäningsblankett på adressen www.klarna.com

Läs mera om delbetalning.

Postförskott/Efterkrav – du betalar dina inköp då du avhämtar produkterna

Till beställningar som görs med postförskott och efterkrav tillkommer en avgift på fem euro. Du betalar för beställningar som gjorts med postförskott/efterkrav då du hämtar försändelsen från avhämtningsplatsen.

4. Att avbeställa, byta och returnera av produkter

Kunden har 14 dagars bytes- och returrätt.

I samband med beställningen levereras en returblankett som också fungerar som avbeställningsmeddelande. Om du returnerar produkten utan att avhämta den kan du skicka avbeställningsmeddelandet per e-post till adressen helsinki@sissos.com.

Att avbeställa en beställning samt att returnera eller byta en produkt är kostnadsfritt *(se specialvillkor). Kunden kan också själv leverera produkterna som ska returneras till butiken, i sådana fall har kunden inte rätt att ta ut ersättning för resekostnader och dylikt av Sissos.

Varan som returneras eller byts ut ska vara i samma skick som då den togs emot. Till exempel förpackning och bruksanvisningar ska alltså returneras tillsammans med produkten. Förpackningen ska vara hel och det får inte synas på produkten att den varit i användning.

*För att hanteringen av bytet eller returneringen ska ske så snabbt och enkelt som möjligt, vänligen bifoga en ifylld Sissos' returblankett (http://paintballyrittajat.fi/wp-content/uploads/2016/02/Sissos_palautuslomake_hki_2014.pdf) eller endast en kopia av kvittot, följebrevet eller fakturan. Förpacka produkterna varsamt, Sissos ansvarar inte för att returnerade försändelser förstörts på grund av ovarsam förpackning.

*Returrätten gäller inte färgkulor om påsen är öppnad (kontrollera kulornas skick genom påsen förrän du öppnar den). Om programvaran i paintballvapnens kretskort har installerats gäller inte returrätten längre. Elvapen har ingen returrätt om elvapnen har avlossats (gäller också i de fall då avtryckaren har tryckts in och vapnet är aktivt, men ingen tryckluft är ansluten). Returrätten gäller inte underkläder eller därmed jämförbara produkter (till exempel slide pants och suspensoar).

*Om kunden har beställt en produkt som är beställd eller monterad enligt dennes önskemål och Sissos redan har hunnit börja beställa, montera eller bearbeta produkten har kunden ingen ånger- eller returrätt vad gäller denna produkt.

*Transportkostnaderna för produkter som levererats med specialtransport ersätts inte, ej heller returkostnaderna. Exempel på sådana produkter är sup air-spelfält och tryckluftskompressorer. Sissos debiterar de faktiska returkostnaderna för dylika försändelser, vilka är cirka 50–200 euro.

Produkter som är fellevererade eller saknas från beställningen

Om en produkt saknas från beställningen, kontrollera i fakturan eller försändelsen att inte produkten levereras separat senare eller att inte produkten utelämnats på grund av att den inte finns i lager. Om ingenting sådant nämns, ta kontakt med Sissos per telefon 010 3877 880 (vardagar 11.00–18.00) eller per e-post (helsinki@sissos.com). Gör på samma sätt om du har fått fel produkt.

Trasig produkt

Om produkten du mottagit är trasig eller i övrigt felaktig, kontakta oss utan dröjsmål per telefon 010 3877 880 (vardagar 11.00–18.00) eller per e-post (helsinki@sissos.com).
En uppenbar transportskada ska alltid reklameras genast, och skadan ska antecknas i fraktsedeln/avhämtningsintyget (detta fråntar dock inte kunden skyldigheten att göra en reklamation till Sissos).

Övrig info

Kunden betalar alla kostnader för returneringar och serviceleveranser som sker från utlandet. Kunden bör kontakta Sissos' service före returneringar/serviceleveranser från utlandet.

I de fall kunden redan har hunnit betala för produkten bör kunden ge Sissos fullständiga kontouppgifter för återbetalningen inom rimlig tid efter avbeställningen.

Att returnera produkter

Försändelser som anlänt per post: Lämna in försändelsen till posten och be om att få ett kvitto över kundreturen. Utan kvittot över kundreturen kan vi inte ersätta den returnerade försändelsen om den kommer bort. Se till att du lämnar in returförsändelsen till posten senast 14 dygn efter att beställningen tagits emot.

Returneringen skickas som kundretur till adressen Paintball Sissos Oy, Kundretur 605861, Itäinen vaihdekuja 8, 00220 HELSINGFORS.

Försändelse som anlänt som smartpost i en paketautomat: Du kan returnera försändelsen till postkontoret enligt instruktionerna ovan eller leverera den till samma automat som du hämtade den ifrån. Kom ihåg att spara kvittot över kundreturen som du får från automaten. Utan kvittot över kundreturen kan vi inte ersätta den returnerade försändelsen om den kommer bort. Se till att du lämnar in returförsändelsen till posten eller automaten senast 14 dygn efter att beställningen tagits emot.

Försändelse som anlänt som Matkahuoltos Närpaket: Lämna in returförsändelsen till det Matkahuoltokontor som den ursprungligen levererades till. Försändelsens returadress är Paintball Sissos Oy, Kundretur 9528600, Läntinen teollisuuskatu 26, 02920 ESBO. Berätta åt posttjänstemannen att det handlar om en kundreturnering då du återlämnar försändelsen. Kom ihåg att be om kvitto över returneringen. Utan kvittot över kundreturen kan vi inte ersätta den returnerade försändelsen om den kommer bort. Se till att du lämnar in returförsändelsen till Matkahuolto senast 14 dygn efter att beställningen tagits emot.

Företagskunders avbeställnings- och returrättigheter finns i avsnitt 7.

5. Garanti och service

Produkterna som Sissos säljer har vanligtvis sex månaders garanti. Vissa produkter kan ha en längre garanti, detta nämns alltid i produktbroschyren.

Garantin ersätter skador som beror på material- och produktionsfel.  Garantin täcker inte delar som nöts upp, såsom tätningar, skruvar, skyddsplåtar, linser m.m. Garantin gäller inte heller tryckutsatta delar som läcker. Garantin täcker inte skador som beror på bristfälligt underhåll eller dåligt rengjorda produkter. Garantin ersätter inte öppnande av skruvar som rostat fast. Den utbytta produktens garanti börjar inte om från början, utan fortsätter enligt det ursprungliga datumet.

Sissos ansvarar inte för extra garantier som tillverkarna gett produkterna.

Bruksanvisningar och dylikt för många av produkterna finns på adressen www.paintballsissos.fi/takuu-tuki

Sissos förvarar produkter som levererats till service i tre månader efter att kunden meddelats att servicen är avslutad. Om produkten inte avhämtas under den här tiden övergår produkten i Sissos ägo.

I garanti- och serviceärenden, kontakta Sissos på helsinki@sissos.com eller 010 3877 880 (vardagar 11.00–18.00). Sissos' fullständiga kontaktuppgifter finns på www.paintballsissos.fi/myymala.

6. Reklamationer och meningsskiljaktigheter

Vi ber att alla reklamationer som gäller beställningar eller leveranser skickas inom fjorton (14) dygn efter att beställningen tagits emot till adressen helsinki@sissos.com eller meddelas per telefon på 010 3877 880 (vardagar 11.00–18.00).

Sissos' fullständiga kontaktuppgifter finns på www.paintballsissos.fi/myymala.

En uppenbar transportskada ska alltid reklameras genast, och skadan ska antecknas i fraktsedeln/avhämtningsintyget (detta fråntar dock inte kunden skyldigheten att göra en reklamation till Sissos).

Om en meningsskiljaktighet kring ett köpeavtal inte kan lösas genom förhandling mellan de bägge parterna, kan konsumenten föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden (http://www.kuluttajariita.fi/sv/).

Förrän ärendet tas upp i konsumenttvistenämnden bör konsumenten kontakta magistratens konsumentrådgivning (http://www.kkv.fi/sv/konsumentradgivning/).

7. Avtalsvillkor för företag och sammanslutningar

På köpeavtal mellan Sissos och dess företags- eller sammanslutningskund (hädanefter företagskunden) tillämpas den finska köplagen (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1987/19870355) om inte annat bestäms i dessa avtalsvillkor.

Företagskunden kan ansöka om att bli faktureringskund per e-post på adressen helsinki@sissos.com eller per telefon 010 3877 880. I regel skickar vi de första beställningarna som postförskott eller med förskottsbetalning.

Företagskunden ansvarar för produkten direkt då den lämnar Sissos' besittning, alltså också under leveranstiden om inte annat bestämts skriftligen med Sissos. Företagskunden kan vid behov försäkra försändelsen. Försäkringspriset är 4 euro/försändelse (inklusive moms), självriskandelen är 200 euro. Sissos försäkrar alla försändelser som är värda över 500 euro (inklusive moms) och lägger till försäkringsavgiften på 4 euro/försändelse till fakturan om inte företagskunden särskilt ber om att inte få försändelsen försäkrad.

Företagskunden är skyldig att granska försändelsen inom sju (7) dygn och bekanta sig med produktens bruksanvisningar och bruksvillkor förrän produkten tas i bruk. Produkter som designats för professionellt bruk kan ha bruksanvisningar som bara finns på främmande språk (till exempel engelska eller tyska). Produkterna och tjänsterna säljs alltid sådana som de är. Produkterna på bilderna i webbutiken kan avvika från de riktiga produkterna. Produkterna på bilderna kan avvika från produkten som erbjuds och bilderna kan innehålla produkter som inte hör till sammansättningen i fråga.

Företagskunder kan returnera produkter som de beställt inom fjorton (14) dygn från leverans. I sådana fall debiterar Sissos 15 procent av produktvärdet i form av hanteringskostnader. Sissos förbehåller sig rättigheten att debitera kunden den returnerade produktens faktiska leveranskostnader, om de är större än de fraktkostnader som debiterats. Företagskunden ansvarar för returkostnaderna för en produkt som returneras. Sissos' arbetstagare har rätt att göra separata skriftliga avtal med företagskunden om avvikande returneringsvillkor. Dessa uppgifter ska framgå klar i beställningsbekräftelsen, följdebrevet eller kvittot.

Sissos är inte ansvarig för fel och/eller utgifter som produkterna eller tjänsterna orsakat direkt eller indirekt, ej heller för produktionsförluster, uteblivna vinster eller inkomstbortfall. Sissos' ersättningsskyldighet begränsas alltid till innehållet i dessa avtalsvillkor. Ansvaret för produktfel begränsas till eventuell returnering av inköpspriset med avdrag för den använda nyttan.

Garantitiden för en produkt som införskaffats för företagsbruk definieras i producentens garantivillkor. Om produkten öppnas fysiskt för reparationer, justeringar eller av andra orsaker, anses garantin och försäljarens ansvar för varan vara upphävd om inte producenten meddelat något annat.

Sissos förbehåller sig rättigheten att styra företagskunder vidare direkt till producenten eller till ett serviceföretag som producenten bemyndigat. Serviceföretaget kan betjäna på finska eller på ett främmande språk (till exempel engelska).

Sissos är inte skyldig att uppfylla avtalet vid övermäktiga hinder (force majeure, till exempel strejk eller akut sjukdom) som inte rimligen kan övervinnas. Sissos är inte skyldig att ersätta företagskunder för skador eller utgifter som företagskunden orsakats av övermäktiga hinder, och Sissos har rätt att upphäva avtalet.

Företagskunden kompenserar Sissos för alla utgifter, såsom rese- och inkvarteringskostnader samt dagpenning, som uppkommer under utbildningar som sker i kundens lokaler. Alla resor ska kommas överens om mellan parterna på förhand.

8. Bilderna i webbutiken (www.paintballsissos.fi & www.paintballsissos.se & www.paintballsissos.com)

Bilderna i webbutiken är riktgivande. En del av bilderna kan avvika från den faktiska produkten.

9. Referensrätt

Sissos har rätt att på en allmän nivå använda kundens namn samt tjänster som har levererats till kunden som referens i sin marknadsföring.

10. Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Sissos har rätt att välja antingen sin egen tingsrätt eller tingsrätten på kundens hemort som behörig domstol. Finlands lag tillämpas.

11. Sissos kontaktuppgifter

Sissos' fullständiga kontaktuppgifter finns på https://www.paintballsissos.se/se/contacts/


Villkoren uppdaterade senast den 23 mars 2016.

Se också våra övriga specialförsäljningsvillkor:
Hyresvillkor: https://www.paintballsissos.se/se/uthyrningsvillkor/
Försäljningsvillkoren för upplevelsetjänster: https://www.paintballsissos.se/se/avtalsvillkor-for-upplevelsetjansterna/